θερμάζω


θερμάζω
(ΑΜ θερμάζω) [θερμός]
νεοελλ.
έχω πυρετό
μσν.-αρχ.
θερμαίνω.

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • τεθερμασμένα — θερμάζω perf part mp neut nom/voc/acc pl τεθερμασμένᾱ , θερμάζω perf part mp fem nom/voc/acc dual τεθερμασμένᾱ , θερμάζω perf part mp fem nom/voc sg (doric aeolic) θερμαίνω warm perf part mp neut nom/voc/acc pl τεθερμασμένᾱ , θερμαίνω warm… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • θερμῇ — θερμάζω fut ind mid 2nd sg (doric) θερμάζω fut ind act 3rd sg (doric) θερμός hot fem dat sg (attic epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • τεθερμασμέναι — θερμάζω perf part mp fem nom/voc pl τεθερμασμένᾱͅ , θερμάζω perf part mp fem dat sg (doric aeolic) θερμαίνω warm perf part mp fem nom/voc pl τεθερμασμένᾱͅ , θερμαίνω warm perf part mp fem dat sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • τεθερμασμένον — θερμάζω perf part mp masc acc sg θερμάζω perf part mp neut nom/voc/acc sg θερμαίνω warm perf part mp masc acc sg θερμαίνω warm perf part mp neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • τεθερμασμένων — θερμάζω perf part mp fem gen pl θερμάζω perf part mp masc/neut gen pl θερμαίνω warm perf part mp fem gen pl θερμαίνω warm perf part mp masc/neut gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • θερμάσαντες — θερμάζω aor part act masc nom/voc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • θερμάσσαιο — θερμάζω aor opt mid 2nd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • θερμῆς — θερμάζω fut ind act 2nd sg (doric) θερμός hot fem gen sg (attic epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • θερμῶ — θερμάζω fut ind act 1st sg (attic epic ionic) θερμός hot masc/neut gen sg (doric aeolic) θερμός hot masc/fem/neut gen sg (doric aeolic) θερμόω pres subj act 1st sg θερμόω pres ind act 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • θερμῷ — θερμάζω fut opt act 3rd sg θερμός hot masc/neut dat sg θερμός hot masc/fem/neut dat sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.